Aug 2 2009

Пясъчни спомени: Кратък очерк за 14 дена облагородяващ труд.

Ivan

Пристигаме в Бургас на 18 06, оглеждаме площадката и се запознаваме с творческия ръководител.

Въздухът е толкова лек, че можеш да напълниш белите си дробове догоре, да изкараш джобно вентилаторче и да полетиш като Карлсон нанякъде. Това обаче ще го разбера чак на следващият ден вечерта, когато изпружа морните си нозе на перваза на терасата и си дам сметка, че през следващите две седмици няма да пипна компютър за повече от половин час на ден. Continue reading