Гигър навърши 70!

Ivan

Днес, на 5ти февруари 2010г. швейцарският сюреалист Ханс Рюди Гигър навърши своят 70сет годишен юбилей. Събитие, което за моя изненада засега е отразено доста вяло в интернет пространството.

Каквото и да се опитам да кажа за Гигър, то  ще е прекалено голямо, за да успее да излезе от устата ми или ще прозвучи нелепо.
Вярвайте ми, в момента настръхвам.
Това е то, с риск да изглеждам не съсвем наред ето какво имам да кажа…

Несъмнено най-влиятелният художник на двадесети век, чието око успя да отрази тъмната страна на индустриализма. Това е човекът, който след Бош,  бръкна толкова надълбоко в бездната, че успя да извади от там най-примитивните и първични страхове, тревожили човешкият ум. Гигър ни открехна врата към ужаси, който допреди това никой не е и сънувал, раждайки така цяло ново течение в изкуството. Стил, който никой не може да подмине с безразличие, колкото и отвратен да е останал от видяното.
И колко много се учудвам от това, че всеки път след като разглеждам, някой от репродукциите му се чувствам прероден.
Невъобразимо голям и изпълнен с красоти е света, след като си видял и колко по-тъмен може да бъде.

Какво да пожелаем на големият човек.
Много се надявам да е сред нас още колкото време пожелае и нека годините да не сковават ръцете му.

За всички, който извръщат глава с погнуса…
“Грозното може понякога да бъде красиво, хубавото -- не”

There is a crack in everything.
That’s how the light gets in.

IBerov

hrgiger.com
giger.com
gigermuseum.com

Грозното може понякога да бъде красиво, хубавото -- не


Leave a Reply

Enter this code